67-A.pdf

Dopis Zemaljskog odbora AFŽ-a u BiH o pošiljci markica za troškove Međunarodnog kongresa žena u Parizu, Okružnom odboru AFŽ-a, od 04.03.1946.

Arhiv Bosne i Hercegovine; Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA | From: AFŽ Arhiv