69-A.pdf

Dopis Glavnog međudruštvenog odbora Prosvjete, Preporoda i Napretka o "Međudruštvenoj nedelji", Glavnom odboru AFŽ-a za BiH, od 08.03.1946.

Arhiv Bosne i Hercegovine; Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA | From: AFŽ Arhiv