99-A.pdf

Zapisnik sa konferencije pri Ministarstvu prosvjete NR BiH u vezi priprema za kampanju narodnog prosvjećivanja za period 1946/47, dostavljen Zemaljskom odboru AFŽ-a 22.06.1946.

Arhiv Bosne i Hercegovine; Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA | From: AFŽ Arhiv