43-F.jpg

Žene donose hranu borcima III makedonske brigade Kozjak 1944.

From: AFŽ Arhiv