Oblasni odbor AFŽ-a _Zapisnik sa prve Oblasne konferencije _1949_Sarajevo small.pdf

Zapisnik sa prve Oblasne konferencije AFŽa Sarajevo održane 13.11.1949.

Arhiv Bosne i Hercegovine, Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA | From: AFŽ Arhiv