09-F.jpg

Prenos ranjenika 2. brigade 6. ličke divizije sa Šuica (kod Kupresa) decembar 1943.

From: AFŽ Arhiv