76-F.jpg

Žene prebacuju hranu partizanima na Dinari, 1943.

Muzej II zasjedanja AVNOJ-a Jajce | From: AFŽ Arhiv