13-F.jpg

Sastanak referenata saniteta 2. brigade u Dubravi kod Zagreba, 2. maja 1945.

From: AFŽ Arhiv