15-F.jpg

Bolničarka Šercerove brigade narodna herojka Majda Šilc daje pomoć ranjenom borcu. Poginula boreći se u Dolenjskoj 1944.

From: AFŽ Arhiv