16-F.jpg

Njemački vojnici ubijaju zarobljene borce Savinjskog bataljona u Celju novembar 1942.

From: AFŽ Arhiv