30-F.jpg

Nevena Georgieva Dunja partizanka Prvog skopskog odreda poginula 1942. u borbi sa bugarskim fašistima

From: AFŽ Arhiv