Žena u razvoju socijalističke samoupravne Jugoslavije

Žena u razvoju socijalističke samoupravne Jugoslavije

Novinsko-izdavačka radna organizacija Jugoalovenska stvarnost — OOUR Jugoalovenski pregled, Beograd | From: AFŽ Arhiv