48-F.jpg

Vida Tomšič kongres Saveza studenata Jugoslavije Ljubljana februar 1962.

From: AFŽ Arhiv