AFŽ Arhiv

Dublin Core

Naslov

From Partisans to Housewives: Representation of
Women in Yugoslav Cinema - Marijana Stojčić, Nađa Duhaček

Opis

Ovaj rad analizira načine na koje se predstavljanje žena promijenilo od partizanki kao revolucionarnih tema, do kućanica i potrošačica u kasnim 60tim godinama. Ova je promjena vezana uz društveno-političke promjene u jugoslavenskom kontekstu i uz napuštanje ideje ženske emancipacije koja je osmišljena i prihvaćena tijekom i nakon rata. Naime, partizanska borba za oslobađanje od nacističke okupacije te socijalistička revolucija dva su temeljna mita Socijalističke Jugoslavije. Žene su igrale aktivne uloge u toj borbi, kao borci ali i daleko od borbenih linija (logistička podrška, špijuniranje, liječenje i dr.). Također, jednakost između muškaraca i žena je bio važan segment službene ideologije države. Ovi su se narativi kasnije i zabilježili u kolektivnoj memoriji kroz književnost, film, glazbu i stripove. U našem radu istražujemo pet načina prikazivanja ženstvenosti u jugoslavenskom filmu: (1) partizanka, (2) žena u pozadini, (3) suradnica, (4) radnica i (5) domaćica, kako bi prikazali načine na koje predstavljanje žena između 1947. i kasnih 60tih korespondira službenoj politici emancipacije te na koji način ovi prikazi korespondiraju svakodnevici tog vremena. Nadalje, ovo predstavlja analizu filma sagledanog kao skup priča koje su jugoslavenski
muškarci i žene sami iznosili o sebi. Ovakav pristup ima potencijal ukazati na antagonizme unutar društvenog konteksta u kojem su ovi filmovi nastajali, tako što naglašava nedostižne ideala slobode i emancipacije. Istovremeno, cilj ove analize nije samo otvoriti još jedan vid istraživanja prošlosti, već također ponovno razmotriti emacipacijski potencijal kojeg ovakvo istraživanja pruža danas.

Autor

Marijana Stojčić, Nađa Duhaček

Izvor

https://www.academia.edu/38370100/FROM_PARTISANS_TO_HOUSEWIVES_REPRESENTATION_OF_WOMEN_IN_YUGOSLAV_CINEMA?email_work_card=title

Nakladnik

Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske

Datum

2016.

Prava

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, XI./11., 2016.
Revolutions and revolutionaries: from the gender perspective

Format

PDF

Jezik

English

Identifikator

21 - IR

Obuhvat

40 pages

Datoteke

Bibliografski navod

Marijana Stojčić, Nađa Duhaček, “From Partisans to Housewives: Representation of
Women in Yugoslav Cinema - Marijana Stojčić, Nađa Duhaček,” AFŽ Arhiv, pristupljeno 23. srpnja 2024., https://afzarhiv.org/items/show/728.

Embed

Copy the code below into your web page