AFŽ Arhiv

Dublin Core

Naslov

Željne smo rada i napora

Tema

Tuzla, AFŽ BiH, heroizam rada

Opis

Ovaj rad govori o nebrojeno mnogo sati rada i različitim vrstama poslova koje su, nakon Drugog svjetskog rata, obavljale žene okupljene u AFŽ organizaciju, s posebnim fokusom na aktivnosti Sreskog odbora AFŽa Tuzla u periodu od 1945. do 1950. godine.Ovi silni napori u izgradnji razrušene zemlje predstavljeni su krilaticom - Heroizam rada
Rad se bazira isključivo na podacima iz dokumenata Online arhiva.

Autor

Andreja Dugandžić i Adela Jušić

Izvor

Više informacija na: https://adelajusic.wordpress.com/zeljne-smo-rada-i-napora/

Nakladnik

Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena

Datum

2015.

Prava

Adela Jušić i Andreja Dugandžić

Format

Foto kolaž na papiru u javnom prostoru

Jezik

BH

Identifikator

2-UR

Obuhvat

Dimenzije varijabilne

Scripto

Transcription

Nema dana kad organizacija AFŽ nije na poslu. Žene rade i kada su bolesne.

U toku ljetne radne sezone u tuzlanskoj oblasti formirano je 28 posebnih ženskih brigada sa 3.196 žena koje su učestvovale na poljskim radovima, na državnim poljoprivrednim dobrima,na građevinskim radovima i šumskim radovima na kojima su dale 274.460 radnih časova u vrijednosti od 1.792.800 dinara, ako radni sat računamo 10 dinara. U brigadama Narodnog Fronta učestvovalo je 27.256 žena koje su dale 86.608.067 radnih časova što iznosi 11.847.089 dinara. U akcijama u kojima su žene učestvovale neovisno od drugih organizacija učestvovalo je 23.827 žena koje su dale 185.862 radna časa u vrijednosti oko 600.000 dinara.

Za 8 dana žene Tuzle zamijesile su rezance iz 350 kg brašna i 3.000 jaja. Oformljeno je 15 aktiva za povrtlarstvo i živinarstvo, a 8.240 radnih časova dato je na čišćenje gubara.

Naše su žene pošle kao čvrsto zbijena radna vojska u borbi za pobjedu u obnovi i izgradnji zemlje. Pomažući ostvarenje privrednog plana, ulažući najviši radni elan, one su stvorile novi oblik heroizma, HEROIZAM RADA.

Željne smo rada i napora.

Kuda ćete takve gole i bose i za koga radite?

Doznavši da u bolnici broj 5 nema dovoljno suđa, one su sakupile 250 tanjira, 180 kašika, 80 šolja, 45 vilica, 90 čaša, i 20 noževa. U pomoći školskim kuhinjama žene su sakupile: 148,50 kg masti, 450 kg brašna, 1.191 komada jaja, 50 kg slanine, 32 kg pasulja i krompira, 100 kg suhog voća, 40 kg pekmeza,50 komada raznih konzervi, 14.830 dinara u novcu. Također su sakupile 10.000 kg starog gvožđa, 7.827 kg starih krpa i 5.734 kg ljekovitog bilja.

Kad drug Tito kaže “još treba pomoći” – pomagaćemo!

Žene Tuzle i Kreke rade bez odmora. Taj rad smatraju svojom potrebom i dužnošću. Ali ne stižu, jer sve je više poslova, sve više dužnosti koje zovu na sve strane.

Kulturno – prosvjetni rad je prilično opao, kao i političko djelovanje AFŽa. Rad naših žena sveo se isključivo na radove oko izvršenja godišnjeg plana.

Žene Tuzle premašile su preuzete obaveze.

Leđa su nam umorna, ali na našim licima sija radost socijalizma.

U šumskim radovima također rade žene. Viđamo žene kako rade na popravci mostova, gradnji kuća, na popravci bunara, na popravci nužnika, na popravci kuća u radničkim centrima, na sađenju šumskih sadnica, na šumskim gospodarstvima, na utovaru uglja. U ovim akcijama dato je radnih dana 5563. Ukupan iznos na svim radovima je 14.085 radnih dana.

Žene su radile na ispomoći ciglani Živinice, na popravci ciglane u Slavinovićima, gdje su dale 1080 radnih dana i to na kopanju zemlje za ciglu i čišćenju prostorija i prenošenju cigli. U radu na pruzi Stupari-Kladanj, žene su dale 521 radnih dana, u radu na prosjecanju cesti i čišćenju ulica 107 radnih dana, na izgradnji i čišćenju državnih kuća 115 radnih dana, na radovima oko uređenja grobova palih boraca 38 radnih dana.

Datoteke

panorama.jpg

Bibliografski navod

Andreja Dugandžić i Adela Jušić, “Željne smo rada i napora,” AFŽ Arhiv, pristupljeno 16. lipnja 2024., http://afzarhiv.org/items/show/480.

Embed

Copy the code below into your web page